קרקע פסולת

oxygal:

baby when you look at me, you know that i’ll be here forever

baby when i look at you, i know that we’ll be here together